foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach!

Gimnazjum nr 2

im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Do Wakacji!

        W ramach akcji Polichrom w dniu 20.04.2017 przeprowadzony został wywiad z byłymi wolontariuszami naszej szkoły, pracującymi obecnie w organizacjach pozarządowych.
Kasia, Kamila i Marek wspominali początki swojej przygody z wolontariatem w G2 Leszczyny. 
W pamięci ich zostały wyjazdy do: Domu Dziecka z panią M.Bartoszek, Domu Pogodnej Starości w Bełku z panią B.Bierowiec-Chrustek, Akcja Pierniczek organizowana przez panią B.Marcol oraz kiermasze w G2 i ZSS. 
Po ukończeniu gimnazjum, mając już połkniętego bakcyla wolontariatu, rozpoczęli pracę w organizacjach pozarządowych na terenie Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny.


Jak podkreślali współpracowali z:
- stowarzyszeniem „Jestem” - na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Fundacją „Ramża” realizując różne projekty wolontaryjne itp. 
Kamila, Kasia i Marek zgodnie podkreślali, że wolontariat to ich pasja…..
Obserwujemy, że wielu naszych absolwentów kontynuuje przygodę z wolontariatem jako dorośli ludzie, chętnie informują o tym swoich mentorów z gimnazjum. 
Kasia, otrzymała tytuł "Wolontariusza 2015 roku w kategorii wolontariusza organizacji pozarządowej", Kamila była nominowana w 2016 roku do tytułu „Wolontariusza roku 2016” w towarzystwie, jak podkreśliła swojego mentora pani Barbary Marcol, która ten tytuł otrzymała.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszką i wolontariuszom za ich pracę i uśmiech
 https://www.instagram.com/ http://polichrom.pl/news/281?slug=news

Login Form

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Rights Reserved.