Projekty matematyczne

Wiemy, że spośród wielu systemów liczbowych którymi posługiwała się ludzkość wybrano system dziesiątkowy. W odpowiedzi na pytanie: „ dlaczego ?” często cytuje się zdanie H. Lebesgue’a: „Możliwe, że gdyby ludzie mieli jedenaście palców, przyjąłby się jedenastkowy system numeracji”.

 

 

Takie rzeczy się zdarzają- Henryk II Pobożny miał u jednej nogi sześć palców. Dzięki temu jego matka, Święta Jadwiga mogła na pobojowisku (Legnickie Pole, 9 IV 1241) rozpoznać jego zwłoki".
Czwórkami do dziś liczą Afrykańskie plemiona Afudu i Huku oraz kilka innych plemion w Ameryce Południowej. Przypadki wykorzystywania 4 jako podstawy oraz inne, nadające szczególne znaczenie liczbie osiem, rodzą przypuszczenie, że może i system ósemkowy miał swoje miejsce w prehistorii liczenia. Miałoby to potwierdzać podobieństwo liczebnika 9 i słowa ’nowy’: ang. ’nine’ ’new’ , łac. ’novem’ ’novus’.
Wyobraźmy sobie zatem, odwiedziny kosmicznych przyjaciół, którzy – bardzo podobni do nas - dysponowali czterema palcami u każdej ręki, a w konsekwencji posługują się biegle ósemkowym, pozycyjnym systemem liczenia.

 

Jak nawiązać nici porozumienia na polu królowej nauk – matematyki ? Tym problemem postanowili zająć się uczniowie Gimnazjum nr 2 w Czerwionce – Leszczynach. Hipotetycznych przybyszów nazwali Bajtanami. Pragnęli poznać podstawy matematyki Bajtan na tyle dobrze, by później móc nauczyć ich pozostałych Ziemian.

Projekt edukacyjny, w którym wzięli udział otrzymał tytuł: „Podstawy systemu ósemkowego dla Ziemian”
W szczególności zdecydowali się zbadać następujące zagadnienia:
- Jak przeliczać liczby między systemami dziesiątkowym – ósemkowym ?
- Jakie nazwy nadać liczbom w systemie ósemkowym; jak odczytywać liczby?
- Jak zbudować narzędzia do szybkich przeliczeń między systemami?
- Jak wygląda arytmetyka czterech działań podstawowych w zbiorze liczb naturalnych systemu ósemkowego?
- Jak Bajtanie radzą sobie z ułamkami zwykłymi?
- Jak wyglądają rozwinięcia oktalne (ósemkowe) ułamków zwykłych?

Podzielono pracę zgodnie z tematyką; uczniowie samodzielnie utworzyli zespoły robocze. Jako podstawowe źródło wiadomości postanowiono przyjąć Internet. Ponadto ustalono, że praca odbywać się będzie planowo, zgodnie ze stworzonymi harmonogramami. Rezultaty i etapy pracy utrwalone zostaną przy użyciu współczesnych narzędzi przekazu z wykorzystaniem między innymi programów komputerowych, aparatów cyfrowych, kamer... Podziału pracy w ramach zespołu uczniowie dokonywać będą samodzielnie. Uczniowie mieli prawo do konsultacji z nauczycielem – opiekunem, który ponadto oceniał systematyczność pracy grup. Ostateczny rezultat oceniony został przez Ziemian na konferencji naukowej podsumowującej wyniki badań. Zaproszeni na nią Ziemianie; nauczyciele, rodzice, przedstawiciele prasy i odrobina VIP-ów po zapoznaniu się z dokonaniami grup rozwiązali testy z zakresu systemu ósemkowego. Testy zostały przygotowane w wersji interaktywnej i rozwiązywano je na komputerze. Ziemianie tylko z rzadka korzystali z narzędzi pomocniczych tzn. kalkulatorów zamieniających liczby między systemami; raczej jedynie do sprawdzenia poprawności własnych obliczeń. Zachęcamy i Ciebie drogi Ziemianinie, który właśnie czytasz te słowa do zapoznania się wynikami badań gimnazjalistów. Możesz poznać uczestników projektu, pobrać przygotowane przez nich prezentacje, rozwiązać testy, zanurzyć się w atmosferę pracy oglądając fotograficzną dokumentację i zapoznając się z refleksjami na temat matematycznej przygody, w której wzięli udział. Możesz nawiązać kontakt z którymś z nastolatków i podyskutować na interesujące Cię tematy. Wierzymy, że aktywność prowadzi do poznania; poznanie zbliża kultury … nawet międzyplanetarne.

 

Materiały do pobrania:

 

Additional information